15.06.2022 Beste zakenpartners!

Zoals u uit het persbericht van de Duitse federale regering van 14 juni 2022 kunt opmaken, wordt het trusteeschap van het Bundesnetzagentur verlengd tot na 30 september…

Wij leveren aardgas aan u volledig conform uw wensen, bijvoorbeeld uw volledige gas behoefte op een of meerdere afnamepunten of juist een gedeelte van uw gas behoefte in uw portfolio. 

Naar de producten

In België is de omschakeling van arm naar rijk gas al begonnen.

Wenst u meer informatie? Neemt u een kijkje op de volgende websites. Bent U klant bij WINGAS, aarzelt u niet contact op te nemen met uw Account Manager.

En Belgique la conversion du gaz pauvre vers le gaz riche a déjà démarré.

Souhaitez-vous plus d´informations ? Rendez-vous sur les liens ci-dessous. Vous êtes un client WINGAS, n´hésitez pas à prendre contact avec votre Account Manager.

The conversion from L-gas to H-gas in Belgium has started.

You can find answers to all related questions on the following websites. If you are our customer and you have any further questions, please contact your account manager.

Aardgas is miljoenen jaren geleden ontstaan, toen afgestorven micro-organismen als algen of plankton werden afgezet op de zeebodem en vervolgens werden bedekt met bodem- en gesteentelagen. Zonder zuurstof, onder grote druk en bij hoge temperaturen werden de organische bestanddelen langzaam omgezet in kleine gasvormige koolwaterstoffen – vooral in methaan (CH4), de kleinste koolwaterstof.

Meer informatie

Aardgas is tegenwoordig een belangrijke pijler van onze energievoorziening: in 2011 leverde het ongeveer 24 procent van de wereldwijd verbruikte primaire energie – en dat is weliswaar minder dan minerale olie (33 procent) en kolen (30 procent), maar aanzienlijk meer dan kernenergie en duurzame energie, die samen slechts een kleine 13 procent bijdragen aan de energievoorziening. In de Nederlandse energiemix is aardgas nog belangrijker.

Meer informatie

Rond 49,7% procent van de Nederlandse stroom werd in 2014 opgewekt in gascentrales. Daarvan profiteert ook het milieu: bij de verbranding van aardgas ontstaat dankzij het geringe koolstofgehalte van methaan aanzienlijk minder CO2 dan bij de verbranding van kolen.

Meer informatie