Succesvol met vertrouwen in eigen kunnen.

Nu solliciteren

Voor ons telt iedereen mee!

Of beter gezegd: al onze medewerkers. Want één ding staat vast: als het goed gaat met de medewerkers, gaat het goed met het bedrijf. En dat is weer goed voor onze klanten en partners. Daarom ondersteunen wij onze medewerkers waar we kunnen. We geven ze altijd de mogelijkheid actief bij te dragen aan succes - aan dat van het bedrijf, maar ook aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Gezondheid, gezin, welzijn

We willen graag dat onze medewerkers zich volledig op hun werk kunnen concentreren. Daarom nemen we zorgen bij ze weg. Ook zorgen die niet meteen met werk te maken hebben. We bieden flexibele werktijdmodellen, zoals parttime werk en duobanen. We maken ouderschapsverlof en herintreding mogelijk en helpen bij regelen van opvang voor uw kinderen. In Duitsland in het Kinderhaus KIWI of op andere plekken in de omgeving. Omdat het kinderdagverblijf zo populair is, is er in september 2012 een tweede geopend. Niet alleen de kleinsten zijn bij ons in goede handen. Ook de groten komen niets te kort. Omdat wij vinden dat wie veel presteert een compensatie verdient, bieden we onze medewerkers een afwisselend fitness- en gezondheidsprogramma. Dat bevordert de tevredenheid en het welzijn van ons personeelbestand – en dat is de beste energie die er is. En daar gaat het bij WINGAS uiteindelijk elke dag om.

Wij spelen op veilig

Elke dag nemen we samen met onze medewerkers de grote verantwoordelijkheid op ons om op een betrouwbare manier energie te leveren aan onze klanten. We kunnen die verantwoordelijkheid alleen maar op ons nemen als de veiligheid van deze mensen voorop staat. Dat is voor ons niet alleen maar een verplichting die op grote borden of in brochures staat: voor ons is het de praktijk, die wordt gereflecteerd in ons dagelijkse werk.

Wij dragen verantwoordelijkheid

Om een zo goed mogelijke veiligheid te garanderen, hebben we een HSE-systeem ontwikkeld dat de gebieden gezondheid (Health), arbeidsveiligheid (Safety) en milieu (Environment) omvat.

We luisteren altijd naar onze medewerkers en nemen hun suggesties zeer serieus. Want de ervaring leert: hoe eerder we problemen erkennen en oplossen, hoe groter de veiligheid van alle betrokkenen.