Aardgas: een waardevolle grondstof.

CH4: motor van de toekomst

Grondstof aardgas

Aardgas is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze energievoorziening. Alleen al de Duitse huishoudens verbruikten in 2011 ongeveer 29 procent van de milieuvriendelijke energiebron, gevolgd door de industrie en de elektriciteitssector. Maar wat kan aardgas, waarvoor kan het worden gebruikt en hoe zal de levering van aardgas in de toekomst veranderen?
 
Om vooraan te blijven lopen op het gebied van klimaatbescherming en energie-efficiëntie, geldt voor ons een eenvoudige vuistregel: stop nooit met het stellen van vragen! Hier vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen rondom het onderwerp aardgas.

Wat is aardgas?

Aardgas is miljoenen jaren geleden ontstaan, toen afgestorven micro-organismen als algen of plankton werden afgezet op de zeebodem en vervolgens werden bedekt met bodem- en gesteentelagen.

Wat is aardgas?
Hoe wordt aardgas gewonnen?

Aardgas in de energiemix van vandaag

Aardgas is tegenwoordig een belangrijke pijler van onze energievoorziening: Of het nu is bij warmte- of stroomopwekking of bij aardgasmobiliteit – aardgas wordt steeds waardevoller als onmisbare partner in de omvorming van het energiesysteem.

Aardgas in de energiemix
Warmte uit aardgas
Stroom uit aardgas

Hoe werkt de handel in aardgas?

Het aardgasverbruik in Europa stijgt voortdurend: in 2012 verbruikten de 27 EU-lidstaten 490 miljard kubieke meter (Nederland: 43,6 miljard) en onderzoekers gaan uit van een stijging tot 550 miljard in 2020 (Nederland: 37,0 miljard). Dit is een jaarlijkse...

Hoe kan aardgas worden gebruikt?

Aardgas is een veelzijdige energiebron. Industriële productieprocessen zijn bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk zonder aardgas gezien ze een precieze toepassing van warmte vereisen. Daarnaast bieden voertuigen die rijden op aardgas een klimaatvriendelijk alternatief.

Mobiliteit met aardgas
Aardgas voor de industrie