Aardgas: een waardevolle grondstof.

CH4: motor van de toekomst

Niet weg te denken Aardgas wordt steeds belangrijker in de Europese energiemix

Aardgas is tegenwoordig een belangrijke pijler van onze energievoorziening: in 2011 leverde het ongeveer 24 procent van de wereldwijd verbruikte primaire energie – en dat is weliswaar minder dan minerale olie (33 procent) en kolen (30 procent), maar aanzienlijk meer dan kernenergie en duurzame energie, die samen slechts een kleine 13 procent bijdragen aan de energievoorziening. In de Nederlandse energiemix is aardgas nog belangrijker. Hier levert aardgas samen met de andere fossiele energiebronnen olie en kolen het grootste deel van de energie.

Het is nauwelijks te geloven dat de nu zo begeerde energiebron honderd jaar geleden nog werd gezien als afvalproduct van de olieproductie en meestal meteen op de winningslocatie werd afgefakkeld.

Aardgas als garantie voor warmte en stroom

Alleen al de Nederlandse huishoudens verbruiken in 2013 ongeveer 51 procent van de milieuvriendelijke energiebron, gevolgd door de industrie (32 procent) en de elektriciteitssector (15 procent). In de toekomst zal deze verdeling duidelijk verschuiven: in 2040 zal meer dan 40 procent van het aardgas volgens experts worden gebruikt voor de productie van stroom. Het aandeel van de huishoudens in het aardgasverbruik zal daarentegen in de toekomst kleiner worden – door moderne, hoogrendementsketels en beter geïsoleerde woningen.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Aardgas als onmisbare partner in de omvorming van het energiesysteem

Het aandeel van duurzame energie in de energieproductie is nog behoorlijk klein, maar er is een politieke consensus dat dit aandeel in de toekomst groter moet worden. En ook is de consensus: daarvoor hebben de duurzame energievormen een betrouwbare partner nodig. Want zon, wind en water variëren in hun energieproductie. En vaak produceren ze meer dan waar behoefte aan is.

Om ervoor te zorgen dat er onderweg naar groen geen black-outs ontstaan, is er een aanvulling op duurzame energie nodig waarmee deze schommelingen flexibel en decentraal kunnen worden opgevangen. Aardgas kan en moet die partner zijn. Want van alle fossiele energiebronnen heeft aardgas de beste klimaatbalans. Zo komt bij de verbranding 25 procent minder CO2 vrij dan bij olie, 30 procent minder dan bij steenkool en 35 procent minder dan bij bruinkool. Moderne gascentrales hebben de hoogste energie-efficiëntiewaarden, met name bij warmtekrachtkoppeling.

Daarnaast zijn gascentrales decentraal en flexibel beheersbaar. Dat betekent dat energie uit gascentrales precies beschikbaar kan zijn als die nodig is, en kan worden teruggevoerd zodra er voldoende stroom uit zon en wind beschikbaar is. Dat maakt ook de modernste kleine gascentrales, voor gemeenschappen en privéhuishoudens, zo aantrekkelijk. Kortom: gas is het ideale back-upsysteem "op weg naar groen".

Wereldwijd groeiend belang voor aardgas

Alle prognoses voorspellen een toenemend belang voor aardgas als energiebron. Alleen al tot 2030 zou het verbruik wereldwijd met twee procent per jaar toenemen – aanzienlijk sneller dan bij olie (0,8 procent) en kolen (1,2 procent). Het Internationaal Energie Agentschap spreekt al van de "Gouden Eeuw voor aardgas". Want aardgas is nog lang tegen betaalbare prijzen beschikbaar. De bekende reserves zijn voldoende voor ongeveer 230 jaar, terwijl aardolie over 40 jaar al schaars kan worden. Aardgas zal daarom een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor warmteopwekking, stroomproductie en in het verkeer. Wereldwijd.

Import en eigen productie

De grootste aardgasproducenten ter wereld zijn momenteel de Verenigde Staten (651 miljard kubieke meter in het jaar 2011), Rusland (607), Canada (161), Iran (152), Qatar (147) en China (103). Daarmee vergeleken is de aardgaswinning in Nederland aanzienlijk kleiner: die lag in 2014 op zo´n 70 miljard kubieke meter. In 2014 bedroeg het graadgecorrigeerde verbruik volgens cijfers van het CBS 42 miljard kubieke meter.

De binnenlandse productie heeft lang garant gestaan voor de continuïteit van de energievoorziening in Nederland, maar: in de toekomst zal een steeds groter wordend deel van het aardgas worden geïmporteerd en via pijplijnen naar ons toe stromen – en dat komt op dit moment vooral uit Rusland en Noorwegen. Nederland importeerde alleen in 2014 al 27 miljard kubieke meter. Voor andere Europese landen als Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk speelt ook vloeibaar gas uit tankschepen een belangrijke rol. In 2011 importeerden zij op die manier ongeveer 64 miljard kubieke meter aardgas. Maar of het nu via pijplijnen of met tankers komt: voor de continuïteit van hun energievoorziening hebben Europeanen betrouwbare partners nodig in de vorm.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de