Aardgas: een waardevolle grondstof.

CH4: motor van de toekomst

De markt voor aardgas is tegenwoordig toegankelijk voor elke aanbieder

In 1993 trad WINGAS toe tot de markt en zorgde daarmee voor meer concurrerend vermogen. Als gevolg van de liberalisering van de Europese energiemarkt, voerde Nederland op 10 augustus 2000 de Gaswet in. Volgens die wet kunnen alle afnemers in Nederland vanaf juli 2004 hun eigen gasleverancier kiezen. 

Tot die tijd waren kleinverbruikers verplicht om via hun lokale energieleverancier gas af te nemen. Met de liberalisering van de gasmarkt zijn productie, transport en levering niet langer in één hand. Ver voor de liberalisering bestonden er alleen maar lokale – gemeentelijke – energiebedrijven. Die waren geïntegreerd. Er was geen scheiding tussen productie, levering en transport, en de consument kreeg een rekening voor zowel transport als levering van energie.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Op 10 augustus 2000 voerde Nederland de Gaswet in. De gasmarkt kreeg te maken met een belangrijke liberalisering: elke eindverbruiker kan zijn gas nu bij een willekeurige aanbieder bestellen. Dit werkt in de praktijk echter alleen, als de netten voor alle marktspelers toegankelijk zijn en elke gashandelaar gewoon transportcapaciteit kan aanschaffen.

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) is eigenaar en nationale netwerk operator van het gastransportnet in Nederland.

GTS is verantwoordelijk voor het beheer, exploitatie en ontwikkeling van het gastransportsysteem. 

Op 1 april 2011 schakelde Nederland over op een nieuw balanceringsysteem, waarbij marktpartijen zelf zorgen voor een balans in het landelijke transportnet. Om in balans te blijven, kunnen partijen namelijk zelf gas aankopen of verkopen op het TTF (Title Transfer Facility), de Nederlandse virtuele gashandelsplaats. Hier melden verkopers en kopers dagelijks hun geschatte behoefte aan aardgas voor de volgende dag aan. Als particulieren bij koud weer bijvoorbeeld hun verwarming hoger zetten, stroomt er meer aardgas door het net.  Als het totale net uit balans raakt, kunnen marktpartijen zelf ingrijpen door extra gas in te voeden of aan het net te onttrekken.

De gasprijzen worden niet alleen op de virtuele handelsplaats bepaald, maar klant en leverancier onderhandelen vaak ook nog op de klassieke manier over de kosten. In een overeenkomst wordt bijvoorbeeld vastgelegd, welke hoeveelheid gas geleverd moet worden en of de prijs constant is of gekoppeld aan een index.

Bovendien wordt in de contracten bepaald, hoe flexibel een klant het gas kan afnemen: in veel gevallen is het voor hem voordelig om de aankoop van gas af te stemmen op zijn huidige behoefte. Marktdeelnemers kunnen de in- en verkoop van gas echter ook via beurzen en brokers regelen. Wie extra gas wil kopen of overschotten wil verkopen, kan daarvoor gebruik maken van een energiebeurs als ENDEX in Amsterdam, een spotmarkt waarin wordt gehandeld in uurprijzen. Omdat de actuele prijzen openbaar zijn, zorgt de beurs voor grote transparantie en dient vaak ook als referentie voor de prijsvorming met behulp van contractformules tussen gasleveranciers en hun klanten, bijvoorbeeld in de industrie. 

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de