Aardgas: een waardevolle grondstof.

CH4: motor van de toekomst

Met aardgas op weg Het klimaatvriendelijke alternatief voor benzine, diesel en elektriciteit

Aardgasvoertuigen zijn comfortabel en dragen efficiënt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Mobiliteit is in Nederland verantwoordelijk voor circa 17 procent van de CO2-emissie. Een besparing op dit gebied biedt daarom bijzonder grote mogelijkheden. Want de CO2-emissie van aardgasvoertuigen ligt tot een kwart lager dan die van voertuigen op benzine.

Nog klimaatvriendelijker worden voertuigen op gas als bij de fossiele energiebron aardgas het regeneratief gegenereerde biogas wordt bijgemengd – bij gebruik van puur biogas neemt de uitstoot van kooldioxide zelfs met ongeveer 97 procent af. Bovendien wordt door het rijden op aardgas ook de emissie van stikstofoxide en fijnstof merkbaar minder.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Beproefde techniek

Technisch is er nauwelijks verschil tussen een benzine- en een aardgasmotor – bij aardgasvoertuigen zorgt in plaats van een mengsel van benzine en lucht een mengsel van gas en lucht voor de aandrijving. Het aardgas wordt opgeslagen in een druktank, waarvan de inhoud afhankelijk van het voertuigmodel voldoende is voor een afstand van 200 tot 400 kilometer. De meeste aardgasauto's hebben nog een extra tank voor benzine, die hun radius vergroot.

Ook in vergelijking met elektrische mobiliteit scoort de aardgastechnologie beslissende punten. Want anders dan elektrische voertuigen is aardgasmobiliteit al goed beproefd en beter beschikbaar. Bovendien hebben aardgasvoertuigen een duidelijk grotere radius waardoor ze ook op lange afstanden te gebruiken zijn.

WINGAS geeft hierbij het goede voorbeeld! Want voor milieuvriendelijke zakelijke reizen gebruiken medewerkers in Kassel bij voorkeur aardgasvoertuigen.

Gas heeft een lange traditie als brandstof voor voertuigen: de eerste auto op waterstof ging in 1863 de weg op – nog voor de eerste benzine- en dieselvoertuigen. En tot aan de jaren 50 van de vorige eeuw reden er wereldwijd veel gas-aangedreven auto's op de weg. Daarna concentreerden fabrikanten zich vooral op benzine- en dieselvoertuigen en nam het belang van aardgasaandrijving af.

Sinds halverwege de jaren 90 bieden steeds meer autofabrikanten voertuigen met aardgasaandrijving aan – van compacte auto's en gezinsauto's en tot kleine busjes en limousines. Veel wagenparkbeheerders en taxibedrijven gebruiken nu dit alternatief, en naast personenauto's zijn er ook steeds meer bussen op aardgas op de weg.

Intussen zijn op de Nederlandse wegen zo´n 7000 voertuigen op aardgas te vinden.

Groeiend netwerk van aardgastankstations

Nederland heeft een klein maar gestaag groeiend netwerk van aardgastankstations: in het hele land zijn er al meer dan 140 tankstations die CNG of zelfs het zeer milieuvriendelijke biomethaan aanbieden. En ook in andere Europese landen, zoals in Italië, Tsjechië en Zwitserland, is een uitgebreid netwerk van aardgastankstations te vinden.

Hulp bij het zoeken.
De tankstationzoeker van PitPoint.

Het milieuvriendelijke aspect van aardgasvoertuigen wordt door veel wetgevende instanties in Europa gestimuleerd, bijvoorbeeld via lagere belastingen. Daarnaast besparen de houders veel geld bij het tanken – rond de 30 procent vergeleken met diesel en zelfs 50 procent ten opzichte van benzine.

Aardgasvoertuigen zijn bovendien veilig. De tanks zijn zo gebouwd dat ze zelfs zware botsingen onbeschadigd doorstaan. De veiligheid bij het tanken wordt gegarandeerd door de CNG-tankkoppeling, die ervoor zorgt dat gas alleen stroomt bij een goede aansluiting op het voertuig en dat het tanken automatisch stopt zodra de tank vol is.

Aardgasvoertuigen zijn tegenwoordig nog wel wat duurder dan hun tegenhangers op benzine, ook als ze in serie worden geproduceerd – afhankelijk van het model moet rekening worden gehouden met ongeveer 2000 euro aan extra kosten.

Uw contactpersoon

Knut Langer
Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-2077
E-mail: knut.langer[at]wingas.de