Aardgas: een waardevolle grondstof.

CH4: motor van de toekomst

Zekere energievoorziening voor Europa Onze aardgasvoorziening is gebaseerd op meerdere pijlers.

Het aardgasverbruik in Europa stijgt voortdurend: in 2012 verbruikten de 27 EU-lidstaten 490 miljard kubieke meter (Nederland: 43,6 miljard) en onderzoekers gaan uit van een stijging tot 550 miljard in 2020 (Nederland: 37,0 miljard). Dit is een jaarlijkse groei op Europees niveau van gemiddeld 1,5 procent. Momenteel wordt 160 kubieke meter in Europa gewonnen, in 2020 zal dit aandeel echter tot 140 miljard kubieke meter dalen.

De EU-lidstaten zijn dus steeds meer aangewezen op import uit andere regio´s in de wereld om te kunnen voldoen aan de stijgende aardgasvraag. Hierin spelen leveringen uit Rusland en vloeibaar gas een centrale rol. Alleen al het aandeel van Russisch aardgas zal tot 2020 stijgen tot maximaal 30 procent (in 2012 was dit 12 procent). Om te zorgen voor een zekere en betrouwbare aardgasvoorziening, legden Gazprom, Wintershall, E.ON, Gasunie en GDF Suez de pijpleiding 'Nord Stream' aan, met een jaarlijkse transportcapaciteit van maximaal 55 miljard kubieke meter aardgas.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

De pijpleiding begint in het Russische Vyborg, steekt de Oostzee over en komt in het Duitse Greifswald aan land. De twee pijpleidingen werden in 2011 en 2012 in bedrijf genomen. De aanleg van de Nordstream is een belangrijke stap in het licht van de diversificatie van gasstromen naar Noordwest-Europa en Nederland.

Het belang van vloeibaar gas

Naast deze nieuwe pijpleidingen zullen vanaf 2015 waarschijnlijk ook schepen met LNG een belangrijke rol spelen voor de levering van aardgas. Momenteel daalt de levering van LNG in de EU nog omdat gasaanbieders momenteel in Azië of Zuid-Amerika hogere prijzen kunnen vragen. Uit onderzoeken blijkt echter dat leveringen van LNG in 2020 maximaal 24 procent van de gasbehoefte in Europa kunnen afdekken.

Met name Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië zullen dan veel meer vloeibaar gas importeren dan nu het geval is. De belangrijkste leveranciers van LNG zijn Qatar, Nigeria en Algerije, maar ook de VS zal in de toekomst vloeibaar gas aan Europa gaan leveren.

En hoe werkt de inkoop van gas precies? Vaak sluiten gasproducenten contracten met hun klanten, die een lange looptijd hebben en leveren zo een belangrijke bijdrage aan een permanente voorzieningszekerheid. Over het algemeen geldt dat de prijs voor aardgas vaak nog aan de prijs voor aardolie gekoppeld is ('olieprijskoppeling'). Dit prijsmechanisme, daterend uit de jaren 1970, verliest echter al een paar jaar terrein.

Naast de langetermijncontracten is de gasinkoop op 'spotmarkten' heel belangrijk. Het begrip is afgeleid van de Engelse uitdrukking 'on the spot', wat zoveel betekent als 'direct', en vat de kern van deze handelsplaatsen samen: hier wordt het gas op korte danwel op lange termijn verhandeld, waar de prijs afhankelijk van de marktomstandigheden boven of onder de prijzen in de langetermijncontracten kan liggen. 

Bekende spotmarkten voor aardgas zijn het Nederlandse Title Transfer Facility (TTF) en het National Balancing Point (NBP) in Groot-Brittannië. Hier en op andere soortgelijke 'trading hubs' kopen medewerkers van de handelsafdeling van WINGAS aardgas, om de kortetermijnbehoefte van het bedrijf te dekken en het portfolio te optimaliseren.

Ook de aardgasopslagplaatsen in Europa leveren echter een belangrijke bijdrage aan de voorzieningszekerheid. Nederland slaat momenteel op vijf locaties gas op, in Norg, Grijpskerk, Zuidwending, Alkmaar en Bergermeer. In buurland Duitsland zijn maar liefst 43 ondergrondse opslagplaatsen met een capaciteit van circa 20 miljard kubieke meter te vinden. WINGAS heeft zijn opslagactiviteiten ondergebracht in astora GmbH & Co. KG – het bedrijf beheert in Rehden (Nedersaksen) onder andere de grootste aardgasopslag van West-Europa met een capaciteit van 4,4 miljard kubieke meter. 

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de