Aardgas: een waardevolle grondstof.

CH4: motor van de toekomst

Milieuvriendelijke warmte Efficiënte aardgasverwarming levert een bijdrage aan de klimaatbescherming

Voor de opwekking van warmte wordt in Nederland voornamelijk aardgas gebruikt. Zo´n 75 procent van de warmtebehoefte wordt met aardgas vervuld. Ongeveer de helft van het aardgas wordt gebruikt voor de verwarming van huizen, winkels en kantoorpanden. Maar liefst 98 procent van de Nederlanders is aangesloten op het gasnet, zo blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. De gasvraag is daarmee vergeleken met andere Europese landen naast Luxemburg het hoogst per hoofd van de bevolking. 

Het gebruik van aardgas heeft vele voordelen. Zo kan een aardgasverwarming eenvoudig ook op een later tijdstip worden ingebouwd. Juist in combinatie met zonnewarmte biedt aardgas niet alleen de meest eco-efficiënte oplossing, maar ook de meest voordelige. Met name in het licht van een economisch niet altijd mogelijke gebouwenisolatie en sanering is de toepassing van een efficiënte verwarmingstechniek vaak de goedkopere weg naar hetzelfde doel: het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Aardgasverwarmingen zijn niet alleen heel fijn, maar ook veel milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld kolenkachels omdat er bij de verbranding van methaan minder kooldioxide vrijkomt.

Een ander pluspunt voor het milieu: ook biogas, gas dat ontstaat door de vergisting van biomassa, kan na bewerking worden ingevoerd in het aardgasnet. Dit is nog minder belastend voor het klimaat.

Aardgas is echter ook zo populair omdat moderne verwarmingen tegenwoordig bijna alle energie kunnen benutten. Door de condensatie van waterdamp in rookgassen bedraagt de effectiviteit meer dan 100 procent – en dat met een heel simpele techniek: de hoogrendementsketel is een verwarmingsketel voor warmwaterverwarmingen, die de verbrandingswaarde van aardgas bijna helemaal benut.

Want anders dan de conventionele ketel wordt ook de condensatiewarmte van de waterdamp in het verbrandingsgas gebruikt voor de warmteproductie. Bij conventionele ketels ontstaat daarentegen bij het verbranden van gas een zogeheten latent warmteverlies. De nieuwe Hr-ketels veroorzaken minder uitstoot en verlagen de verwarmingskosten.

Aardgas kan ook uitstekend worden gecombineerd met een warmtepomp – in dit geval bijvoorbeeld om een compressor aan te drijven die de temperatuur van de omgevingswarmte verhoogt (gasmotor aangedreven warmtepomp). Bij de absorptiegaswarmtepomp wordt het aardgas verbrandt om de druk en temperatuur van een mengsel van water en koelmiddel te verhogen. Ze werken volledig zonder mechanische verdichting door middel van een compressor, net als de absorptiewarmtepompen: met behulp van een gasbrander wordt het water aan een vaste stof (zeoliet) onttrokken en zo de kringloop op gang gehouden. Daardoor wordt de effectiviteit flink verhoogd: in vergelijking met een conventionele aardgasverwarming dalen het energieverbruik en de CO2-uitstoot door de toepassing van gasmotor aangedreven warmtepompen met maximaal 30 procent.

Meer informatie over aardgas in Nederland is te vinden op www.aardgas-in-nederland.nl

Naast Hr-ketels en gasmotor aangedreven warmtepompen worden kleine micro-KWK´s ook steeds populairder. Dit zijn kleine, decentrale installaties die door middel van warmte-kracht-koppeling elektriciteit produceren en de vrijkomende warmte tegelijkertijd voor verwarming gebruiken. Deze installaties hebben een effectiviteitsgraad van meer dan 90 procent en kunnen daardoor een bijdrage aan de klimaatbescherming leveren – de CO2-uitstoot daalt in vergelijking met een gescheiden stroom- en warmtevoorziening met zo´n 30 procent.

Uw contactpersoon

Detlef Mirsch
Königstor 20
34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 99858-1536
E-mail: detlef.mirsch[at]wingas.de