Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

03.08.2021

Aardgas - een essentieel onderdeel van de energiemix, nu en in de toekomst

Als efficiënte en de conventionele brandstof met het laagste koolstofgehalte is aardgas een belangrijke component in het kader van de energievoorziening. Dit wordt vooral duidelijk wanneer we kijken naar de structuur van het Duitse primaire energieverbruik. In 2020 bedroeg het aandeel van aardgas meer dan een kwart (26,6 procent) van het totale verbruik.

In Duitsland wordt aardgas in verschillende sectoren gebruikt. De industrie heeft de grootste vraag naar aardgas. Vorig jaar bedroeg de verkoop van industrieel aardgas 338 miljard kWh, of 36 procent van de totale vraag (939 miljard kWh). Als elementaire grondstof kan aardgas via diverse bewerkingsstappen op verschillende manieren worden gebruikt - bijvoorbeeld in de chemische industrie. Maar de energiebron wordt ook gebruikt in de elektriciteits-, verwarmings- en mobiliteitssector. In de verwarmingssector bijvoorbeeld was aardgas in 2020 de meest gebruikte verwarmingsenergie. Bovendien heeft aardgas, in vergelijking met warmteopwekking uit olie of steenkool, het laagste koolstofgehalte.

Als gevolg van het besluit om in Duitsland geleidelijk een einde te maken aan kolengestookte energie en kernenergie, moet de energietransitie naar meer hernieuwbare energie worden versneld, met name bij de opwekking van elektriciteit en warmte. De uitdaging zal erin bestaan tegelijkertijd de doelstellingen van klimaatvriendelijkheid, voorzieningszekerheid en betaalbaarheid te bereiken. In deze context heeft aardgas het potentieel om naast hernieuwbare energiebronnen een sleutelrol te spelen in de realisatie van een intelligente energiemix.

U kunt een overzicht krijgen van de voordelen van aardgas in onze factsheet:

The advantages of natural gas (PDF)

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de