Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

06.02.2017

Aardgas: enkel in Duitsland onderschatte pijler van de moderne energiesector

WINGAS presenteert zich op de E-world 2017 in het Duitse Essen onder het motto: 'Aardgas. Energie voor vandaag en morgen'.

Essen/Kassel. De energiemix van de toekomst kan niet zonder conventionele energiedragers: “Maatstaf voor een serieuze en betaalbare klimaatbescherming is de vraag op welke termijn en hoe snel de uitstoot van CO2 kan worden teruggedrongen”, vertelde Ludwig Möhring, van WINGAS GmbH bij de start van de 'E-World energy and water 2017' in Essen. “Hoe goed de uitbreiding van hernieuwbare energie ook is, ze kan alleen onderdeel zijn van een veelomvattende strategie voor de terugdringing van de CO2-uitstoot. Een snelle en betaalbare verlaging zal alleen dan slagen, als conventionele en hernieuwbare energie hand in hand gaan.” Aardgas zal als klimaatvriendelijkste conventionele energiedrager bij een verstrekkende transitie naar een CO2-arme werreld een belangrijke rol als systeempartner spelen, vertelde Möhring vol vertrouwen in zijn bijdrage aan de 'Directeurstop Energie', voorafgaand aan de beurs aan vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en de media. WINGAS is van 7 tot en met 9 februari 2017 te vinden op de 'E-World 2017' in hal 1, bij stand 1-310 onder het motto: 'Aardgas. Energie voor vandaag en morgen'.

De Duitse bondsregering heeft voor het behalen van de doelen op het gebied van CO2-reductie en als antwoord op het klimaatverdrag van Parijs het klimaatbeschermingsplan 2050 aangenomen. “Een prettig vooruitzicht, vooral in het licht van de tot dusverre marginale successen van de Energiewende”, aldus Möhring. De door de bondsregering gepropageerde en in het klimaatbeschermingsplan 2050 beoogde electrificatie van alle verbruikssectoren – dus ook in de warmte- en transportbranche – is echter niet bestand tegen een ‘stresstest’. “Er is geen bewijs voor de haalbaarheid en interessant genoeg wordt dat in dit klimaatbeschermingsplan ook niet geleverd. Daarbij bestaat er op basis van de nu bekende feiten reden voor twijfel: ondanks miljardeninvesteringen levert hernieuwbare energie momenteel slechts 12,5 procent van de Duitse vraag naar primaire energie – slechts 2,5 procentpunt meer dan vijf jaar geleden. Dat betekent dat de productie van hernieuwbare stroom de komende jaren verveelvoudigd moet worden”, benadrukte de directeur van WINGAS. “Hoe deze noodzakelijke verveelvoudiging van de stroomproductie hernieuwbaar moet worden gerealiseerd, als huizen in de winter ook nog geheel elektrisch en hernieuwbaar moeten worden verwarmd, blijft een raadsel.”

Een dergelijke problematiek ziet Möhring ook bij de energie-infrastructuur in Duitsland: “Nu al is elke uitbreiding van de transportnetwerken een krachttoer. En ook over de noodzakelijke massale uitbouw van de distributienetten – waarin hernieuwbare energie grotendeels wordt ingevoed – wordt tot nog toe nauwelijks gediscussieerd. Deze vragen worden in het klimaatbeschermingsplan helaas ook niet beantwoord. Daar blijft het bij speculaties. Dit is nog verrassender als je bedenkt dat Duitsland met deze radicale, uitsluitend op stroom gebaseerde aanpak, vergeleken met andere vergelijkbare economieën internationaal gezien alleen staat.”

Daarbij biedt juist de energiedrager aardgas nu al een goede infrastructuur, die ook voor groen, synthetisch geproduceerd gas kan worden gebruikt en aanzienlijk potentieel voor een succesvolle klimaatbescherming biedt. Möhring: “Aardgas kan en zal een doorslaggevende bijdrage leveren aan een CO2-armere wereld – in Duitsland, maar ook wereldwijd.” Een aanname, die het Internationaal Energie Agentschap (IEA) onderschrijft: in de actuele World Energy Outlook schat de IEA dat er in 2040 wereldwijd 50 procent meer aardgas zal worden verbruikt dan nu.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de