Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

19.02.2021

Aardgas: klaar voor de waterstofeconomie!

In de komende tien jaar kan slechts aan een klein percentage van de te verwachten vraag worden voldaan door binnenlandse productiecapaciteiten op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Duitsland zal een leidende internationale leverancier van waterstoftechnologieën worden. Een belangrijke eerste stap is de totstandbrenging van een binnenlandse waterstofmarkt.

De geraamde vraag naar waterstof in Duitsland in 2030 bedraagt ongeveer 90 tot 110 TWh. Dit komt overeen met ongeveer een tiende van de energievraag waarin momenteel met aardgas wordt voorzien. Een voldoende waterstofvoorziening is hier van cruciaal belang, samen met een CO2-neutrale productie.

Door de vele mogelijkheden om waterstof op te wekken, te transporteren, op te slaan en te gebruiken, is het een uitzonderlijke energiebron voor het koolstofvrij maken van veel sectoren - vooral wanneer de productie CO2-neutraal is. Daarom heeft de Duitse federale regering in juni 2020 de Nationale Waterstofstrategie (NWS) gelanceerd, om het kader te scheppen voor de economische en duurzame opwekking, het vervoer en het gebruik van waterstof.

Een overzicht van de huidige stand van zaken kunt u vinden in onze factsheet:

Natural gas: ready for the hydrogen economy (PDF)

 

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de