Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

15.06.2022

Beste zakenpartners!

Zoals u uit het persbericht van de Duitse federale regering van 14 juni 2022 kunt opmaken, wordt het trusteeschap van het Bundesnetzagentur verlengd tot na 30 september 2022. Met name, dient het trustschap beter te worden afgestemd op de eisen inzake het verzekeren van de energievoorziening en te worden opgesteld op basis van de gewijzigde wet op de energiezekerheid (artikel 17 EnSiG).

>> Het fiduciair beheer dient vooral in lijn te worden gebracht met de gewijzigde wet op de energiezekerheid (artikel 17 EnSiG). Hierdoor voldoet het beter aan de eisen die worden gesteld aan het zekerstellen van de energievoorziening.<<

Naast de verlenging van het beheer van GAZPROM Germania GmbH, en dus ook van WINGAS, stelt de Duitse regering een KfW-lening ter beschikking om de liquiditeit van de groep en daarmee de energievoorziening in Duitsland en Europa veilig te stellen.

Daarnaast zal GAZPROM Germania GmbH een nieuwe naam krijgen en in de toekomst opereren onder de naam "SEFE Securing Energy for Europe GmbH".

WINGAS ziet de toekomst met de besluiten van de Duitse regering positief tegemoet. Ons hoofddoel blijft het veiligstellen van de levering aan onze klanten en het nakomen van onze contractuele leveringsverplichtingen.

Uw WINGAS-contactpartners staan u graag persoonlijk te woord.

Met vriendelijke groet,

WINGAS

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de