Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

26.01.2016

"De Duitse Energiewende is wereldwijd niet haalbaar"

Kassel. De wereld staat aan de vooravond van enorme veranderingen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de energiemarkten over de hele wereld en daarmee automatisch ook voor de klimaatbescherming. Professor Karl Rose, Senior Director Scenarios and Policies bij de World Energy Council, beschrijft de grootste uitdagingen voor de wereldwijde energievoorziening en de ontwikkeling van de energiemarkt in Duitsland.

Meneer Rose, de klimaatconferentie in Parijs ligt nog maar net achter ons. Hoe schat u de wereldwijde klimaatdoelstellingen in?
Allereerst: wereldwijde klimaatbescherming is ontzettend belangrijk. Elke inspanning op dit vlak is van harte welkom. Ik ben echter uitermate sceptisch of de 2 graden doelstelling ook daadwerkelijk haalbaar is. We kijken altijd met een Europese blik naar de energievoorziening. Als je dit vanuit een wereldwijd perspectief bekijkt, dan wordt duidelijk dat de energievraag niet alleen kan worden gedekt met hernieuwbare energie.

Hoe ziet de energievoorziening er in de toekomst dan uit?
We zien meerdere trends. Enerzijds nemen zonnepanelen een hoge vlucht. De kosten zijn al zo sterk gedaald dat zonneceltechnologie in 2050 al een aandeel van 30 tot 50 procent zal hebben in de wereldwijde energiemix. Tegelijkertijd zien we een terugkeer van kernenergie. In veel landen worden nu al nieuwe kerncentrales gepland of gebouwd. Bovendien zal de VS haar concurrentievoordeel met lagere energiekosten verder vergroten. Maar ook aardgas zal zijn positie in de energiemix duidelijk verder verstevigen. Het kan worden opgeslagen en is altijd beschikbaar. Daarom gaan we wereldwijd uit van een stijgend verbruik.

Welke ontwikkelingen staan Duitsland te wachten?
Het energielandschap zal verder veranderen. Bijna de helft van de huidige energieleveranciers zal de komende jaren van de markt verdwijnen – en dat geldt lang niet alleen voor kleine bedrijven. In de warmtemarkt zal aardgas sterker met hernieuwbare energiebronnen concurreren. En voor gascentrales hebben we eigenlijk maar een oplossing: omdat de markt hier is ingestort en dat ook op de middellange termijn niet zal veranderen, kun je de centrales eigenlijk alleen maar afbreken. Eigenlijk een onding.

Duitsland wordt gezien als pionier van de Energiewende. Kunnen de doelstellingen en implementatie gewoon worden vertaald naar andere landen?
Een duidelijk nee. Wereldwijd gezien is dat überhaupt niet voor te stellen. Bij hernieuwbare energie is een back-up systeem van 80 tot 90 procent noodzakelijk. Dat kunnen armere landen zich gewoonweg niet veroorloven. En ook in Duitsland rijst het maatschappelijke vraagstuk: de effecten van de Energiewende, zoals stijgende energiekosten, benadelen de sociaal zwakkeren enorm. Ze moeten een veel groter aandeel van hun inkomen voor energie ophoesten.

En hoe ziet het er op het gebied van energie-efficiëntie uit? Besparingen zouden toch overal eenvoudig mogelijk moeten zijn?
Ook hier zijn de omstandigheden niet zo eenvoudig. De meeste regio´s hebben te maken met een flinke bevolkingsgroei. Alleen al daardoor worden de besparingen weer teniet gedaan. En als we meer dan 80 procent willen besparen, is dat gewoon niet realistisch. En daarbij houden we nog niet eens rekening met het feit dat een groot deel van de wereldbevolking ook de komende jaren überhaupt geen toegang tot energievoorziening heeft.

Waar ziet u potentieel voor klimaatbescherming?
Het grootste probleem met het oog op CO2 zijn de kolen. Als we daarmee stoppen, is het eenvoudig om de CO2-uitstoot flink terug te dringen. Een voorbeeld is de scheepvaart: de grootste 300 tankers stoten net zoveel CO2 uit als zo´n 200.000 personenauto´s – en de cijfers voor de emissie van zwavel zijn nog veel afschrikwekkender. Als deze 300 schepen zouden overstappen, zou dat al een grotere bijdrage aan de wereldwijde klimaatbescherming leveren dan veel energiebesparingsmaatregels in privéhuishoudens.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de