Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

08.12.2015

Doelstelling voor 2020: 40.000 aardgasvoertuigen voor Vlaanderen

Brussel/Kassel. Vlaanderen heeft grootse plannen voor zijn energievoorziening. Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Minister van Begroting, Financiën en Energie vertelt in een interview over de toekomstige energievoorziening en de voordelen van aardgasvoertuigen.

Mevrouw Turtelboom, de Vlamingen moeten volgens u allemaal 20 procent minder energie gaan verbruiken. Hoe kan dit plan slagen?

Samen met 34 stakeholders hebben we in Vlaanderen een Renovatiepact ondertekend. Daarbij staat de vraag centraal, hoe we de burgers ertoe kunnen aanzetten om minder energie te verbruiken. De eerste stappen zijn gezet. We beginnen nu met de vertaling naar een nieuwe wetgeving. Een ding staat vast: de enige kilowattuur die echt gratis is, is diegene die je niet verbruikt. Dat er potentieel is, blijkt wel uit een eenvoudig voorbeeld: 300.000 Vlaamse woningen verkeren in slechte staat. 18 procent van alle woningen heeft geen dakisolatie en 15 procent heeft nog steeds enkel glas. Alleen al door dakisolatie kunnen de verwarmingskosten met een vierde worden verlaagd.

Welke rol spelen nieuwe technologieën bij de besparing van energie?

In de begroting voor 2016 is 90 miljoen euro gereserveerd voor onderzoek en ontwikkeling. Normaal gesproken komt daar voor het eind van de legislatuur nog eens 410 miljoen euro bij. We zoeken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om warmte nog efficiënter te gebruiken. Een proefboring in de Kempen moet de vraag beantwoorden of de inzet van aardwarmte effectief is en hoeveel aardwarmte uit de grond gehaald kan worden om elektriciteit of warm water te produceren. Bovendien zit er in Vlaanderen nog veel potentieel in het gebruik van restwarmte, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland en de Scandinavische landen. Daarom trekken we 10,2 miljoen euro uit voor trajecten om de restwarmte uit een haven- of industriegebied beter te kunnen benutten. Deze groene warmte is een stuk goedkoper dan groene stroom en is daarbij even duurzaam.

De Vlaamse regering zet bovendien fors in op de vergroening van het wagenpark. Welke rol speelt aardgas hierin?

De overheid streeft naar 100.000 groene auto´s in 2020. 60.000 daarvan moeten elektrisch worden, en daarnaast moeten er 40.000 aardgasvoertuigen op de Vlaamse wegen te vinden zijn. Momenteel telt Vlaanderen nog maar 2.000 auto´s op aardgas. Hier moet dus een inhaalbeweging worden gemaakt. Aardgas is nu al veel goedkoper dan de normale fossiele brandstoffen, diesel en benzine. De meerkosten van een auto op aardgas bedragen ongeveer 2.000 euro. Dat maakt dat het over een periode van vier jaar nu al goedkoper is om een auto op aardgas aan te schaffen. Aardgas heeft bovendien grote voordelen voor het milieu.

Wat zijn de grootse uitdagingen voor Vlaanderen?

We zijn een dichtbevolkte, geografisch kleine regio en hebben geen plaats voor grote velden met zonnepanelen zoals in Duitsland. Mede daarom is aardgas als flexibele pijler in een bipolair systeem van fossiele en hernieuwbare energie een ideale en belangrijke partner, vooral om te zorgen voor evenwicht in vraag en aanbod. Het plaatsgebrek betekent bovendien dat we creatiever moeten zijn en daarmee zijn we volop bezig. Verder wordt mij vaak gevraagd of we de 2020-doelstellingen voor hernieuwbare energie wel zullen halen. Daarop is mijn antwoord eenduidig: we moeten de doelstelling halen. En dan kun je maar beter snel beginnen in plaats van onnodig veel tijd te verliezen.

Wat is volgens u het belang van smart grids en slimme meters?

Van de 28 Europese landen zijn er momenteel al 24 bezig met de uitrol van slimme meters. Het is dus geen optie om te zeggen dat we ze niet nodig hebben. We hebben ze wel nodig. Daarom laat ik momenteel onderzoeken wie de uitrol van de slimme meters op zich moet nemen. De distributienetbeheerders, de privémarkt of toch de overheid? De ambitie is om de eerste slimme meters nog binnen deze legislatuur uit te rollen.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de