Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

15.02.2016

Energietransitie alleen met aardgas

Aardgas als drijvende kracht achter efficiënte klimaatbescherming: WINGAS focust op “Anders denken over aardgas” op de E-world 2016

Essen/Kassel. Sinds de klimaatconferentie van Parijs is het voor iedereen wel duidelijk dat energietransitie en klimaatbescherming onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ludwig Möhring, directeur van WINGAS GmbH en verantwoordelijk voor de verkoop, pleitte daarom bij de opening van de Europese toonaangevende beurs voor de energie- en watersector “E-world energy and water 2016” in Essen  voor een consequent op CO2-reducering georiënteerde herstructurering van de energiemarkt. “Hoe lovenswaardig de vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie ook is, de verlaging van de CO2-uitstoot blijft de sleutel voor duurzame klimaatbescherming. Dat betekent dus dat we niet eenzijdig mogen  focussen op de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen. In het kielzog hiervan kon de stroom uit kolencentrales ongekende hoogten bereiken en werden successen op het gebied van CO2-uitstoot in de stroomsector omzeild”, verklaarde Möhring. “Parijs is niet alleen een visie, we moeten nu ook handelen. Duitsland kan en moet laten zien dat het zijn doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, ook haalt. Helaas zijn de vooruitzichten op dit moment heel anders: de doelstellingen voor 2020 om de CO2-uitstoot te verminderen worden noch in de stroommarkt, noch in de warmtemarkt of in de transportsector gehaald”, aldus Möhring op bijeenkomst voor beleidsmakers in energie “Führungskräftetreffen Energie” (15 februari 2016) op de E-world.

“Klimaatbescherming heeft alleen een kans van slagen als we conventionele en hernieuwbare energiebronnen met elkaar combineren, en dat tientallen jaren lang”, lichtte Möhring toe in zijn lezing voor vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en de media bij het “Führungskräftetreffen Energie” tijdens de beurs. “Met het oog op de steeds toenemende wereldbevolking zal de vraag naar energie de komende decennia juist sterker stijgen.” En ook in Duitsland en Europa heeft men de volgende decennia een veilige en altijd beschikbare bron van energie nodig. Möhring: “Alleen een geïntegreerde visie op conventionele en hernieuwbare energiebronnen maakt de wereldwijd succesvolle transitie naar een CO2-arme wereld mogelijk.”

De directeur van WINGAS ging in zijn betoog vooral in op de warmtemarkt, die verantwoordelijk is voor 40 procent van de Duitse CO2-uitstoot: “Effectieve klimaatbescherming in de warmtemarkt is alleen mogelijk als de consument voordelige mogelijkheden krijgt aangeboden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We moeten hier anders gaan denken”, maakte Ludwig Möhring in Essen duidelijk. “Regelingen als de Duitse Energiebesparingsverordening EnEV moeten nog beter dan nu het geval is aansluiten op de CO2-criteria. De belangrijkste parameter in de EnEV, namelijk de factor primaire energie, focust  bijvoorbeeld eenzijdig op het gebruik van primaire energie en laat de CO2-uitstoot verder buiten beschouwing. Vaak is de installatie van een nieuwe HR-ketel voor het milieu de meest efficiënte en ook de meest rendabele oplossing.”

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de