Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

19.10.2017

Fluctuerende grondstofprijzen voor olie en gas

Kassel. De stemming op de grondstoffenbeurs is wisselvallig. Een daling van de olieproductie in de olielanden beïnvloedt de markt, net als de stijging van de productie van wind- en zonne-energie of een grotere vraag naar grondstoffen als gevolg van een duidelijke groei van de wereldbevolking. De grote vraag, die in de hoofden van alle betrokkenen rondzingt: wanneer gebeurt wat? 

In de cover story van de nieuwste editie van de GASWINNER wordt uitgelegd hoe de wereldwijde handel in grondstoffen, zoals aardolie en aardgas, in zijn werk gaat, van welke factoren de prijs afhankelijk is en hoe prijsstabiliteit ontstaat. Een uitgebreide infographic laat zien, hoe de grondstofprijzen zich gedurende de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Daarnaast staat in het blad het toenemende belang van Liquified Natural Gas (LNG) als alternatieve brandstof beschreven. Door strengere regelgeving omtrent verbrandingsgassen en milieubescherming is omdenken noodzakelijk: vooral in de maritieme sector en bij het goederenverkeer over de weg.

De Duitse Bondsregering erkent in ieder geval het voordeel van met aardgas aangedreven warmtekrachtkoppeling en ondersteunt deze. Op nationaal niveau investeren nutsbedrijven in milieuvriendelijke centrale warmtevoorzieningen. De redactie van GASWINNER bezocht diverse lokale bedrijven en stuitte hier op een aantal interessante projecten.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de