Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

23.11.2017

“In alle 2030 toekomstscenario´s blijft aardgas nodig”

Kassel. Hoe ziet de Belgische elektriciteitsvoorziening er in 2030 uit? Dat is de kernvraag uit een studie die EnergyVille begin dit jaar in opdracht van Febeliec (Federation of Belgian Industrial Energy Consumers) uitvoerde. Energyville is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt, voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. In alle scenario´s speelt aardgas een belangrijke rol. WINGAS sprak met Pieter Lodewijks, programma manager bij EnergyVille.

Meneer Lodewijks, kunt u iets meer vertellen over de belangrijkste uitgangspunten van de studie?
De studie geeft een inkijkje in een aantal specifieke energiescenario´s voor België. De studie gaat in op de vraag hoe onze elektriciteitsvoorziening er in 2020 en 2030 mogelijk zal uitzien en welk effect dit heeft op de energieproductie en kosten. In al onze berekeningen streven we naar de beste economische oplossing. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn we in overleg met Febeliec uitgegaan van drie variabele parameters: de importcapaciteit van elektriciteit, de fossiele brandstofprijzen en het aandeel nucleaire energie. Daarnaast was een uitgangspunt dat minimaal moest worden voldaan aan de hernieuwbare doelstelling voor België (13% hernieuwbare energie ten opzichte van de finale totale vraag in 2020 en ook voor 2030). 

In het basisscenario is het mogelijk om in 2030 de helft van de elektriciteitsvoorziening in België hernieuwbaar te realiseren. Kunt u hier iets meer over vertellen? Welke rol speelt aardgas in de nieuwe energiemix?
Laat ik een ding vooropstellen: om de doelstelling van 13% hernieuwbare energie in 2020 te halen is een enorm grote verandering noodzakelijk. In het basisscenario gaan we ervan uit dat de hernieuwbare energieproductie zal verdrievoudigen: van 11 tot 36 TWh in 2030. Dan zal 50 procent van de elektriciteitsproductie bestaan uit duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Tegelijkertijd tonen de resultaten aan dat de capaciteit van aardgascentrales en warmtekrachtkoppeling min of meer op het huidige niveau moet blijven, namelijk 6.000 MW. Aardgascentrales en een betere koppeling met de buurlanden zijn ook nodig voor een balans met de niet constante hernieuwbare elektriciteitsproductie. De keuze voor gascentrales om pieken op te vangen, houdt tegelijk in dat schommelingen in de gasprijzen een grote impact zullen hebben. Hoewel de vraag naar elektriciteit door elektrificatie van verwarming en transport toeneemt, zal ze op Belgisch niveau dankzij energiebesparende maatregelen vrijwel stabiel blijven. De versterkte interconnecties met het buitenland maken dat de import van elektriciteit zal toenemen in alle scenario’s.  Als de kerncentrales dicht gaan, blijven er in alle scenario´s gascentrales nodig. Tussen nu en 2025 zitten gascentrales echter in een lastig parket, vooral omdat de nucleaire centrales nog produceren en het aandeel van hernieuwbare energie groeit. De gascentrales hebben in deze periode maar 2.000-3.000 draaiuren per jaar, maar na het sluiten van het nucleaire park zien we een stijging tot 5.000-6.000 draaiuren voor de nieuwe centrales wat de rendabiliteit ten goede zal komen.

De evolutie van het Belgisch energetisch systeem heeft ongetwijfeld impact op de energiekosten. Wat zijn uw bespiegelingen hierop?
De resultaten van het TIMES model, een techno-economisch model voor het Belgische energiesysteem, inclusief alle productie- en vraagsectoren, tonen een stijging van meer dan 300% in de capaciteit van hernieuwbare energieproductie tussen nu en 2030. Hernieuwbare technologieën worden daarmee ook qua kosten steeds concurrerender in de transitie van het energiesysteem. De kosten voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren al flink gedaald en hier verwachten we naar 2030 toe een verdere daling. Ook indrukwekkend zijn de dalende kosten voor wind op zee. Waar er tot vijf jaar geleden nog flinke subsidie nodig was om windparken uit te bouwen, zien we nu dat de technologie ingezet kan worden zonder dat er nog steun nodig is. Investeringen in ons energiesysteem zijn sowieso noodzakelijk ter vervanging van te sluiten capaciteit (nucleair en oude gascentrales). Aangezien het TIMES model het meest kostenefficiënte pad berekent, kunnen we met zekerheid stellen dat een sterke stijging in hernieuwbare productie, aangevuld met gascentrales en import de stijging in productiekost tot een minimum zal beperken. Een rem op hernieuwbaar en meer investeringen in nieuwe fossiele of nucleaire centrales zouden de productiekosten enkel sterker doen stijgen.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de