Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

08.04.2016

Nederland begint energiedialoog

Rijswijk/Kassel. Op 7 april jongstleden verzorgden minister van Economische Zaken Henk Kamp en astronaut André Kuipers de aftrap van de Nationale Energiedialoog. De komende drie maanden wordt heel Nederland opgeroepen om actief mee te denken over de energievoorziening van de toekomst. Kuipers is in deze periode namens het kabinet ambassadeur van de energiedialoog.

Nederland staat aan de vooravond van een energietransitie naar een zoveel mogelijk duurzame energievoorziening. In het hele land nemen burgers en bedrijven al het initiatief om energie te besparen, te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Van die kennis en ervaring wil het kabinet gebruik maken. De dialoog werd afgetrapt via drie bijeenkomsten in Eindhoven, Leeuwarden en Rotterdam waarbij tussen de 450-500 mensen in dialoog gingen. Bij de energiedialoog zijn niet alleen burgers uitgenodigd om mee te denken. Ook bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners in de dialoog.

 

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de