Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

25.05.2016

Nederland organiseert klimaattop energiebesparing

Rijswijk/Kassel. Wat kan en moet Nederland nog meer doen om energie te besparen en de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor 2020 te behalen? Deze vraag staat dit najaar centraal tijdens een geplande klimaattop, een initiatief van staatssecretaris van Milieu Sharon Dijksma. Tijdens de top moeten alle mogelijke ideeën voor energiebesparing worden verzameld. “We moeten niet alleen afspraken maken, maar ook kijken wat we zelf kunnen doen”, aldus Dijksma.

Daarbij zijn volgens Dijksma allerlei gebieden belangrijk, bijvoorbeeld het isoleren van woningen, bedrijven die energie besparen en 'zero emissie'-vervoer. Daartoe worden speciale inspecteurs op pad gestuurd om erop toe te zien dat bedrijven en organisaties investeren in energiebesparende maatregelen. Deze investeringen kunnen volgens Dijksma binnen vijf jaar worden terug verdiend. “We hebben elke maatregel nodig om de aarde niet meer dan twee graden te laten opwarmen”, aldus Dijksma.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de