Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

02.12.2016

Nieuw onderzoek: aardgas heeft positieve invloed op luchtkwaliteit steden

Rijswijk/Kassel. Rotterdam en drie andere Europese steden laten zien hoe het gebruik van aardgas aanzienlijk bijdraagt aan het terugdringen van luchtvervuiling. Het gebruik van aardgas voor energieopwekking, verwarming en transport kan energieverbruik aanzienlijk verminderen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Internationale Gas Unie (IGU).

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden staat hoog op de politieke agenda´s van lokale, nationale en internationale overheden. Steden over de hele wereld ondernemen steeds meer actie tegen de schadelijke effecten van luchtemissies op het milieu, de volksgezondheid en de economie. Het onderzoek van IGU toont het verband aan tussen de vermindering van luchtvervuilende stoffen en de uitstoot van broeikasgassen. Het bevat bovendien case studies van vier Europese steden, waaronder Rotterdam, waar minder gebruik wordt gemaakt van steenkool voor energieopwekking en verwarming, en meer gebruik wordt gemaakt van aardgas voor transport. Door de hoge mate van luchtvervuiling was de levensduur van een inwoner van Rotterdam door de hoge mate van luchtvervuiling drie jaar korter dan die van de gemiddelde Nederlander. 

“Luchtvervuiling vormt een grote bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid. De maatregelen die zijn genomen in Rotterdam tonen aan dat gas een belangrijke rol speelt in de verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Deze case studies laten zien dat de verschuiving van steenkool naar aardgas vaak de snelste en meest rendabele aanpak is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen die bijdragen aan de klimaatverandering,” aldus David Caroll, voorzitter van de IGU.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de