Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

10.02.2016

WINGAS biedt klanten een REMIT-meldingsservice

Vanaf april geldt binnen de Europese Unie een strengere meldingsplicht voor energiebedrijven.

Kassel. Vanaf 7 april 2016 moeten energiebedrijven in heel Europa voldoen aan de ruimere meldingsplicht van REMIT, de Europese verordening voor de energiemarkt. “Alle energietransacties, ook tussen groothandelaren en leveranciers, moeten op tijd worden gemeld”, legt WINGAS-directeur Ludwig Möhring uit, verantwoordelijk voor de verkoop. “WINGAS verzorgt op verzoek voor haar klanten de volledige melding van de transacties, en dit geheel gratis.” Via een online portaal kunnen klanten van WINGAS, die van de service gebruik willen maken, in real time bekijken welke gegevens namens hen worden doorgeven aan toezichthouder ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Deze service richt zich vooral op gemeentelijke nutsbedrijven, regionale aardgasleveranciers en grote industriebedrijven. Vanwege de Europese verordening REMIT zijn alle marktpartijen sinds 2011 verplicht om volledige markttransparantie te geven, om zo marktmanipulatie en handel met voorkennis te voorkomen. De energiehandel via een effectenmakelaar moet sinds oktober 2015 worden gerapporteerd.

Melding maken bij ACER op basis van REMIT heeft nogal wat voeten in de aarde. Naar gelang de soort transactie moeten verschillende formaten en formulieren worden ingevuld en aan inzendtermijnen worden voldaan. “De eisen voor het rapporteren aan ACER zijn gebaseerd op verschillende richtlijnen, die ondertussen meer dan 600 pagina's omvatten”, aldus David Beier, verantwoordelijk voor Financial Market Regulation bij WINGAS. Daarbij zijn er altijd uitzonderingsgevallen waarvoor marktdeelnemers zelf een inschatting van de situatie moeten maken. Beier: “En daarbovenop bestaat nog de kans op aanzienlijke boetes, indien transacties niet juist, niet volledig of niet op tijd worden doorgegeven”.

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de

Königstor 20
34117 Kassel
Phone: +49 (0) 561 99858-0 
E-mail: presse[at]wingas.de