Persservice van WINGAS.

Altijd op de hoogte

REMIT Kennisgeving overeenkomstig REMIT

De Europese Unie heeft een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie aangenomen, die bekend is onder de afkorting "REMIT" en die op 28 december 2011 in werking is getreden. REMIT vormt een juridisch kader voor het bestrijden van marktmisbruik op het gebied van de groothandelsmarkten voor energie en vormt voor marktdeelnemers een grond voor onder andere een publicatieplicht voor voorkennis waarover zij de beschikking hebben.
 
 Voor ons hele bedrijf gelden de grondbeginselen van professionaliteit, eerlijkheid en integriteit. Daarom houden wij ons ongeacht de plaats van onze activiteiten altijd aan alle geldende wetten en voorschriften. WINGAS GmbH zal op deze website en eventueel op zijn andere verbonden of gekoppelde internetpagina's informatie publiceren die onder REMIT bekend moet worden gemaakt.
 
Momenteel is er geen informatie beschikbaar waarvoor de meldingsplicht geldt.

Abonneren op de WINGAS RSS-FEED

Bent u geïnteresseerd in de REMIT-meldingsservice voor klanten van WINGAS?

Hier vindt u meer informatie.

Uw contactpersoon

Dr. David Beier
Königstor 20
34117 Kassel
E-Mail: remit[at]wingas.de